Torstai, Huhtikuu 18, 2019, 11:38


Maanantai, Huhtikuu 1, 2019, 05:39

Alkusyksystä käynnistetyt Oura-mittaukset ilahduttavat Palaudutehokkaasti-tiimiä!
 
Lähestyessämme 1 000 mittauksen rajaa selvitimme tarkemmin asiakkaidemme kokemuksia mittauksesta sekä palvelustamme. Alla on yleisiä huomioita ja poimintoja palautteista:
 

”Todella hyvä mittaus ja antoi tietoa asioista jotka olivat askarruttaneet arjessa jaksamisen kannalta. Kiitokset!”
 
          

”Tulokset yllättäviä. Käsitys omasta tilasta aivan erinlainen”

 
”Todellakin pienet asiat ja muutokset mitä teimme asiantuntijan kanssa niin ovat kyllä vaikuttaneet positiivisesti arkeen. Pieniä asioita mutta toimivia.”
”Palautteen antaja oli oikein asiallinen ja perillä asioista. Kiitos :)”
 

”Pääsin mukaan Tehokas minä -valmennukseen, ja on ollut antoisa lisä tässä Oura -mittauksessa.”

Kysyimme lisäksi muutamia kysymyksiä väittämällä kyllä/ei”Erittäin hyvä ja herättävä kokemus. Huomasin että pakko on levätäkin välillä, pitkällä aikavälillä polttaa itsensä loppuun jos ei huolehdi riittävästä levosta. Ja se mikä tärkeintä, sormus kertoo levontarpeen jo paljon aikaisemmin ennenkuin itse on lepäämisen kannalla. Suosittelen kyllä!””Vaikka luonteeni on sellainen, että on vaikea sitoutua mihinkään ns. aikataulutettuun asiaan, niin olen tosi tyytyväinen, että aloitin hyvinvointivalmennuksen. Lämpimästi suosittelen muillekin, jos mahdollisuus tulee kohdalle.”


”Hyvä keksintö, testijakso saisi olla vaikka kuukauden mittainen. saataisiin parempi kuva hyvinvoinnista ja vaikuttaisi tuotteen ostamiseen.”
 
Yleisiä huomioita:
Mittauksen koetaan helppona toteuttaa ja päivittäinen palaute ohjaa tekemään jatkuvia pieniä, yksinkertaisia muutoksia.

Palautteen pohjalta yli puolet mittauksen tehneistä on tehnyt muutoksia arkeensa.  Ja useampi toivoo vielä pidempää mittausjaksoa. Sormus kulkee helposti mukana lähes kaikissa arjen tilanteissa. 
 
Mittausjaksot ovat olleet 7-21 vuorokauden väliltä ryhmäkoon ja tarpeen mukaan. Henkilökohtaisia muutoksia on helpointa toteuttaa silloin, kun arki sujuu pääosin hyvässä tasapainossa ja korjaukset kohdentuvat muutamaan asiaan. Pitkittyneessä ylikuormituksessa jo arjen tavanomaiset toimet ovat henkilölle raskaita ja tällöin muutoksiin tarttuminen vaatii enemmän ponnistelua. Tämän asian korjaaminen vaatii pitkäjänteistä muutostyötä ja annamme sitä varten seikkaperäisiä ohjeita”
 
Tätä varten olemme tarjonneet yksilövalmennusta, missä muutokselle annetaan enemmän aikaa ja työkaluja. Samalla mittaamme muutosta 1kk ajan Oura-sormuksella.
 
Osa asiakkaista on toivonut :
suomenkielistä sovellusta, yhteenvetoon lisää selitteitä ja yksittäisissä tapauksissa vielä pienempää tai suurempaa sormuskokoa. Raskaissa nostoissa tai puristuksissa sormus voi painaa. Tällöin sormuksen voi ottaa pois ko. suoritteen ajaksi. Yhteys puhelimen ja sovelluksen välillä on toiminut kevään aikana erittäin hyvin.
 
Palautteen perusteella voimme hienosäätää palvelua entistä paremmaksi ja samalla saimme vahvistusta siitä, että oma innostuksemme tuotteesta vastaa myös asiakkaidemmekin kokemuksia.
 


Keskiviikko, Maaliskuu 6, 2019, 06:39

Minkäläinen on sinun stressinsietokykysi? Onko unen määräsi riittävä ja harrastuksesi tasapainossa työkuormitukseen nähden?

Noin 800 työikäistä henkilöä on tehnyt Oura-älysormusmittauksen Palaudutehokkaasti.fi:n kautta. Koostimme havaintoja kuormitusjakaumasta palautekeskustelun saaneiden osallistujien osalta. Jakauma kuormituksissa on seuraavanlainen:

Kuormitus on tasapainossa n. 47 %:lla palautteen saaneista. Tällä ryhmällä arjen kuormitus ja palautuminen ovat hyvässä tasapainossa. Kuormitus voi vaihdella paljonkin, mutta yhteisenä havaintona voisi sanoa, että kyseinen ryhmä priorisoi riittävää unen määrää ja säännönmukaisia elämäntapoja.

Tilapäisen kuormituksen osuus on n. 25 %. Kehon laadullinen palautumiskyky on vielä hyvällä tasolla, mutta vaihteleva vuorokausirytmi ja tinkiminen yöunista aiheuttavat määrällisiä haasteita ja useampi päivä viikosta suoritetaan alentuneella vireystasolla. Riski pitkittyneeseen kuormitukseen kasvaa, mikäli kuormituksen ja palautumisen tasapainoa ei aleta korjaamaan. Samalla aktiivinen tekeminen muuttuu tehottomammaksi puuhasteluksi.

Pitkittyneen kuormituksen osuus tuli esiin peräti 28%:lla asiakkaista. Tällä ryhmällä palautuminen kärsii sekä laadullisesti että usein myös määrällisesti. Riski uupumiseen sekä fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin kasvaa merkittävästi. Tässä vaiheessa koettu hyvinvointi on myös selvästi alhaisemmalla tasolla. 

Henkilöt, joilla kuormitus on pitkittynyt, on korkea sairauspoissaoloriski sekä samoin burnoutin mahdollisuus. Työteho on todennäköisesti laskenut jo pidemmän aikaa ja tekemisen laatu heikentynyt. Ryhmän isoa osuutta verratessa yleisiin sairauspoissaoloprosentteihin voisi sanoa, että sairauspoissaolot ovat jälleen vain jäävuoren huippu ja piilevä tehottomuus voi olla kustannuksena vielä suurempi ongelma.

Jos haluat kartoittaa teidän organisaation riskitasoa Oura-sormusmittauksilla, niin otathan rohkeasti yhteyttä! 

Julkaisemme myöhemmin havaintoja siitä, mitä olemme saaneet aikaiseksi yksilöllisillä valmennuksillamme.


Perjantai, Joulukuu 28, 2018, 16:13

OURA sormuksia

Ehdimme toteuttamaan yli 500 OURA-mittausta syksyn aikana ja saimme arvokasta kokemusta uudesta palvelustamme. Asiakkaiden kokemukset ovat olleet erinomaisia, parhaina puolina on koettu helppokäyttöisyys, päivittäinen palaute, laaja informaatio aktiivisuudesta, valmiudesta ja unesta sekä henkilökohtainen keskustelu tuloksista valmentajamme kanssa. Palautteen yhteydessä olemme käyneet läpi mittaustuloksia ja asiakkaat ovat siten oppineet ymmärtämään kuormittuneisuuttaan, levon riittävyyttä ja palautumisen kokonaisuutta paremmin. Mittaus on innostanut useita osallistujia lunastamaan OURA-sormuksen itselleen.
 
Kehityskohteenamme ovat olleet ohjeiden tarkentaminen, yksittäiset yhteysongelmat sormuksen ja sovelluksen välillä sekä loppuvuodesta muutamien kokojen toimitusongelmat. Mainittuja haasteita on ollut varsin vähän huomioiden, että mittauksia on ollut yli 500.
 
Uusimme vuodenvaihteessa ohjeistuksia ja pystymme käynnistämään vuoden 2019 toimitukset viiveettä.
Alkuvuosi alkaa yli 200 asiakasmittauksen kuukausitahdilla ja tarvittaessa voimme kasvattaa määrää, mikäli ennakointi antaa siihen aihetta. Mittausten lisäksi uusi valmennuskonseptimme on saanut hyvää palautetta syksyn aikana asiakkailta ja nyt pystymme tarjoamaan entistä vaikuttavampaa yksilövalmennusta.
 
Asiakasprojektit voidaan toteuttaa koko Suomen alueella ja yksittäisiä mittauksia myös Euroopan sisällä. OURA -mittauksen yhteydessä osallistuja saa
·     7 vuorokauden mittauksen (sovittaessa pidempiä jaksoja)
·     henkilökohtaisen yhteenvedon
·     palautekeskustelun tuloksistaan
 
Työnantajalle voidaan tehdä ryhmäyhteenvetoja yli viiden henkilön ryhmistä. Yhteenvedossa koostetaan aktiivisuuden, valmiuden ja unen tuloksia sekä ryhmän jakautuminen eri kuormitusryhmiin.
 
Yksilövalmennus on kestoltaan 1,5 - 2 kk ja sisältää:
·      neljä valmennuskertaa
·      1kk OURA-mittauksen
·      Yhteenvedon tulosten edistymisestä ko. aikana
 
Lisätietoa OURA-mittauksista, luennoista ja valmennuksesta saat ottamalla yhteyttä linkistä tai yhteystietojen kautta.


Keskiviikko, Kesäkuu 27, 2018, 11:08

Hallitse stressiä ja kiirettä oikealla palutumisella

 

Aiemmassa blogissa kerroimme, miten esimiesten kuormitus on noussut esille projekteissa, joita olemme toteuttaneet viimeisen vuoden aikana. Lähes aina kuormituksen syyksi nimetään työn aiheuttama kiire. Kiirettä saattaa lisätä erilaiset muutokset organisaatiossa tai toiminnan kasvaminen. Olemme törmänneet usein myös niin sanottuun ”määrittelemättömään kiireeseen”, joka kuvaa kaikkia niitä stressitekijöitä, jotka aiheuttavat tunteen jatkuvasta kiireestä. Tilanne johtaa helposti siihen, että henkilö ei kykene enää kuvailemaan, mikä kiireen aiheuttaa, mutta silti tunne kiireestä piinaa jatkuvasti.

Kun katsoimme taaksepäin, huomasimme, että tilanne ei ole muuttunut muutamaan vuoteen juuri lainkaan. Kuormitusta on koko ajan, mutta kykymme palautua kuormituksesta on heikentynyt.

Ulkoiset ja sisäiset vaatimukset saavat meidät kuormittamaan itseämme pitkiäkin aikoja, mutta fakta on se, että ellei peliä uskalla viheltää ajoissa poikki, voi edessä olla totaalinen burnout. Jatkuva ja pitkäkestoinen kuormitus saa ihmisen väsymään. Tämä johtaa kuormittuneen henkilön oravanpyörään: väsyneenä hän stressaantuu helpommin ja samalla kokemus oman hyvinvoinnin heikentymisestä vahvistuu.

Tällä kertaa pääsemme tarkastelemaan erään lähiesimiehen tilannetta. Ensimmäinen kartoitus tehtiin 10/2017 ja toinen 5/2018.

Hän on esimiehenä työskentelevä nainen, joka koki työn aiheuttaman kiireen vieneen hyvinvointia huonompaan suuntaan. Energiaa ei ollut enää huolehtia itsestä, vaan sohvasta oli tullut hänen paras kaverinsa. Ensimmäinen kartoitus osoitti, että unen palauttavuus oli heikentynyt. Jatkuvasta väsymystilasta johtuen stressin ja kiireen tuntemus oli voimakasta.

 

Tuloksia yksilötasolla, palautuminen unijaksosta

Palautuminen yksilötasolla, palautuminen vuorokaudessa

Palautuminen yksilötasolla, stressantuneisuus

 

Yksilövalmennuksilla muutoksia arkeen

 

Toisessa kartoituksessa palautumisen osuus unijaksosta oli parantunut 31 % ja hereillä ollessa palautumista tapahtui myös 39 % enemmän. Emme vaikuttaneet mitattavan työn sisältöön lainkaan, mutta silti pystyimme huomaamaan merkittävän muutoksen hänen palautumisessaan. Vaikka kuormitusta ei voi pyyhkiä kokonaan pois, pystymme ennakoivien mittausten avulla pureutumaan niihin seikkoihin, joilla kuormitusta voidaan vähentää.

Kartoitusten välissä kävimme läpi yksilövalmennuksen, joka keskittyi jälleen kerran olennaiseen kysymykseen: miksi uni ei ole palauttavaa. Yksilövalmennuksen aikana löysimme palautumista heikentäviä toimintatapoja ja näiden löydösten perusteella pystyimme muuttamaan arjen toimintaa sellaiseksi, että palautuminen kuormituksesta helpottuisi. Seurantamittauksesta kävikin ilmi, että muutokset arjessa olivat tehonneet palautumisen laatuun.

Piilevät kuormittumisen oireet ovat salakavalia ja toisinaan niihin ei ehditä puuttua ajoissa. Kannattaa muistaa, että oireet eivät häviä ilman muutoksia – päinvastoin, tilanne usein vain pahenee. Sen vuoksi ennakoimalla pystymme tehokkaasti ehkäisemään ylikuormitusta.

Lue lisää hyvinvointianalyyseistämme ja hyvinvointimittauksistamme!