Maanantai, Kesäkuu 4, 2018, 12:27

Miksi uni ei ole palauttavaa

 

Esimiesten kasvanut kuormitus on noussut esille viimeisen vuoden aikana tehdyissä projekteissa.

Kuormituksen syytä kysyttäessä syyksi kerrotaan työn aiheuttama kiire. Yleisimpinä mainittakoon mm. muutokset organisaatiossa, toiminnan kasvu ja siitä aiheutuvat rekrytointitoimet sekä fuusioituminen. Yhtenä syynä on tullut vastaan määrittelemätön kiire, joka on yleisnimitys kaikelle sille, mikä aiheuttaa tunteen kiireestä. Välttämättä ei enää itsekään tiedetä, mikä kiireen aiheuttaa, mutta silti on kiire. 

Kun katsotaan historiaa taaksepäin, tilanne oli sama vuosi sitten. Se oli sama myös kaksi vuotta sitten. Kuormitusta on ollut koko ajan. Mikä sitten on muuttunut?  Vastaus on hyvin yksinkertainen: kyky palautua kuormituksesta. 

Pystymme kuormittamaan itseämme suhteellisen pitkän aikaa, mutta jossain vaiheessa jokaisella tulee seinä vastaan. Kun kuormitus pitkittyy, ihminen väsyy. Väsynyt ihminen stressaantuu helpommin ja kokee oman hyvinvointinsa heikentyneen. Tällä hetkellä näistä oireista kärsii ne, joilla oli piileviä, mutta Hyvinvointianalyysissa jo havaittuja oireita vuosi sitten.

Tarkastellaanpa yhtä tällaista henkilöä:

Hän on johtoryhmään kuuluva henkilö, joka koki työn aiheuttaman kiireen vieneen hyvinvointiaan huonompaan suuntaan. Ensimmäinen kartoitus osoitti, että unen palauttavuus oli heikentynyt. Jatkuvasta väsymystilasta johtuen stressin ja kiireen tuntemus oli voimakasta.

Palautumisen osuus unijaksosta

Palautumisen määrä vuorokaudessa

oma kokemus palautumisen

Toisessa kartoituksessa palautumisen osuus unijaksosta oli parantunut 31 % ja palautumista tapahtui hereillä ollessakin 32 % enemmän. Muutos palautumiskyvyssä oli merkittävä, vaikka kuormitusta oli edelleen. Työn sisältöön ei vaikutettu millään tavalla.

 

Ja jälleen kerran - kaikki tämä saatiin aikaiseksi siten, että keskityttiin juurisyyhyn: miksi uni ei ole palauttavaa? Yksilövalmennuksen aikana tunnistettiin palautumista heikentäviä toimintatapoja ja muutettiin toimintaa arjen tasolla siten, että se mahdollisti kuormituksesta palautumisen. Seurantamittaus osoitti, että tehdyt muutokset olivat oikeita.

Jos piileviä oireita on olemassa, niihin kannattaa puuttua heti. Oireet eivät häviä eivätkä voimavarat palaudu itsestään, vaan kuormituksen kumuloituessa tilanne pahenee.

Tutustu tarkemmin hyvinvointianalyysiimme, jossa kartoitamme palautumista haittaavat tekijät!