Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Yksilölle

 


 

Mihin sykevälimittaus perustuu?

Sykevälimittaus perustuu sydämen syketietoa analysoivaan ohjelmaan, jolla pystytään erottelemaan fysiologisia muutoksia sykevälivaihtelusta. Lisätietoa mittausmenetelmästä ja tutkimustuloksista löytyy osoitteesta www.firstbeat.fi.

 

Mitä tietoa sykevälimittaus antaa?

Sykevälimittaus kertoo, onko kehon palautumisen määrä ja laatu riittävää suhteessa kokonaiskuormitukseen. Kokonaiskuormitus muodostuu työstä, vapaa-ajasta ja elintavoista. Mittaustulos auttaa ymmärtämään, miten omilla valinnoilla voi joko edistää tai heikentää palautumista. Mittaus antaa viitteitä myös siitä, onko kyseessä akuutti- vai jo mahdollisesti pitkittynyt ylikuormitustila. Lisäksi mittaus kertoo, onko fyysinen aktiivisuus terveyden kannalta riittävällä tasolla ja osoittaa yksittäisten harjoitusten tuottamat kunto- ja terveysvaikutukset. Sykevälimittauksella pystytään mittaamaan mm:

  • Stressiä ja palautumista
  • Työn ja vapaa-ajan kuormittavuutta
  • Unen palauttavuutta ja laatua
  • Liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia

 

Mitä palautuminen tarkoittaa?

Palautumisella tarkoitetaan tahdosta riippumattoman autonomisen hermoston säätelemää rentoutusreaktiota. Kun stressireaktion aiheuttanut tilanne on ohi, elimistö palautuu takaisin sympaattisen hermoston (ns. stressihermosto) aktivaatiosta parasympaattiseen (ns. lepohermosto) aktivaatioon, eikä elimistö jää kuormitustilaan. Tärkein jakso palautumiselle on yöuni, jonka palauttavuus ja laatu antavat merkityksellistä tietoa stressin ja palautumisen tasapainosta. Palautumista edistävät mm. hyvä fyysinen kunto, riittävä lepo sekä terveellinen ruokavalio.

 

Kuka analysoi sykevälimittauksen tulokset?

Valmennustiimillämme on koulutusten ja kokemuksen tuoma laaja hyvinvoinnin osaaminen. Koulutustaustamme: Kuntoutuksen ohjaaja (AMK), lisensioitu Personal Trainer, lisensioitu Ravintovalmentaja, Liikuntaneuvoja, Firstbeat-hyvinvointianalyysin asiantuntija.

 

Sairastuminen sykevälimittauksen aikana

Keho ei palaudu normaalisti sairaana, eikä mittaustulos ole verrattavissa normaaliolosuhteisiin. Suosittelemme mittauksen keskeyttämistä ja uusintamittauksen toteutusta viikon tai kahden kuluttua.

 

Voiko mittauksen tehdä raskauden aikana

Kyllä voi. Raskauden aikaansaamat fysiologiset muutokset vaikuttavat kuitenkin mittaustulokseen, joten tämä tulee huomioida tulosten tulkinnassa.

 

Voiko mittalaitetta käyttää lentokoneessa

Mittalaitteen käyttö lentokoneessa ei ole suositeltavaa. Noudata elektronisia laitteita koskevia ohjeistuksia. Irroita laite ja elektrodit ennen turvatarkastusta ja jatka mittausta vasta lennon jälkeen.  

 

Laitteessa ei vilku valo

Todennäköisesti laite on vikatilassa. Joskus laite ei reagoi heti kuormittavan liikuntasuorituksen jälkeen. Jos laite ei ala vilkkumaan vihreää valoa tunnin kuluessa, keskeytä mittaus ja palauta laite.

 

En ole tietokoneihminen, osaanko käyttää laitteita / osallistua valmennukseen

Tavoitteemme on ollut rakentaa palvelumalli, jota kuka tahansa voi hyödyntää. Sen olemme onnistuneet tekemään. Ei siis huolta, jos jokin asia tuntuu vaikealta, autamme mielellämme.

 


 

Yritykselle

 


 

Meillä on jo työterveyshuollon kautta kaikki palvelut, mm. Varhaisen tuen malli. Miten Palaudutehokkaasti.fi eroaa näistä?

Työterveyshuollot tarjoavat monenlaisia palvelukokonaisuuksia. Myös meillä on työntekijöillemme työterveyshuolto, koska se on Suomessa pakollinen. Palaudutehokkaasti.fi:n toiminta keskittyy ennaltaehkäisyyn, jonka tavoitteena on estää ihmisten joutuminen sairaanhoidon kierteeseen. Samalla tehostamme työterveyshuollon sairaanhoitoon ohjausta, jolloin sinne ohjataan vain sellaiset henkilöt, jotka todella tarvitsevat sairaanhoitoa. Oletko koskaan ajatellut, mitä varhaisen tuen malli tarkoittaa? Kun prosessi käynnistetään, jotain on jo pitänyt tapahtua ja kustannuksia on jo aiheutunut. Se on sairaanhoitoa, ei ennaltaehkäisyä.

 

Meillä on liikuntasetelit käytössä, on tehty lihaskuntotestiä, kehonkoostumusmittauksia, luentoja yms. Eivätkö nämä riitä?

Aktiivisuutta kannattaa tukea, koska sillä on vaikutusta työnantajan imagoon. Hyöty on kuitenkin usein lyhytaikainen jos sitäkään, eikä esim. luennolla tai testitilaisuudessa opittu asia siirry käytännön arkeen. Toisekseen em. palveluja aktiivisemmin käyttävät ne, jotka jo liikkuvat ja huolehtivat itsestään. Yksinkertainen mittari palvelun hyödyn mittaamiseen on se, paljonko on panostettu ja mitä on saatu aikaan (ROI: return of invest).

 

Millä mitataan projektin vaikuttavuutta?

Olemme sitä mieltä, että jos toiminnan vaikuttavuutta ei voida mitata, sitä ei kannata tehdä. Sijoituksen täytyy tuottaa moninverroin takaisin joko lisääntyneenä työtehona tai rahallisesti, muuten projektia voi pitää epäonnistuneena. Palvelumme euromääräistä vaikuttavuutta mitataan kolmella mittarilla: sairauspoissaolo-, sairaanhoito- sekä tyel-kustannusten muutoksella.

 

Miten saan henkilöstön osallistumaan projektiin?

Yleensä henkilöt, jotka eivät halua osallistua hyvinvointiprojekteihin, ovat valmiiksi ylikuormittuneita, eivätkä sen vuoksi halua ”mitään ylimääräistä”, joka voisi aiheuttaa lisää stressiä. Palaudutehokkaasti.fi:n mittaus- ja valmennusprosessi on tehty osallistujalle hyvin kevyeksi, koska se ei edellytä siirtymistä paikasta toiseen. Mittalaite postitetaan kotiosoitteeseen ja mittaus toteutetaan normaalissa ympäristössä töissä ja vapaalla. Valmennus on mittaustulokseen perustuvaa henkilökohtaista valmennusta (ei koske ryhmävalmennusta). Valmennuksen tavoitteet asetetaan yksilöllisesti kunkin osallistujan voimavarat huomioiden, palautumista ja jaksamista tukien, ei aiheuttaen lisäkuormitusta. Easy-luentomme on hyvä startti projektin käynnistämiseen ja lisää kuulijoiden ymmärrystä siitä, miksi palautuminen on tärkeää ja miksi siitä tulee huolehtia muulloinkin kuin lomilla.

 

Saako työnantaja projektissa mukana olevien mittausraportit?

Emme luovuta mittaustuloksia kolmannelle osapuolelle ilman mitatun henkilökohtaista suostumusta. Työnantaja saa koko ryhmän mittaustuloksista yhteenvedon, josta yksittäiset henkilöt eivät ole tunnistettavissa.

 

Paljonko projekti vie työaikaa?

Ajankäyttö riippuu valitusta palvelukokonaisuudesta. Työaikaa kuluu vain olennaiseen, eli mittauspalautteisiin sekä valmennukseen, ei matkustamiseen tai siirtymisiin. Mikäli sykevälimittauksista tehdään asiantuntijan videopalaute, ei työaikaa välttämättä tarvitse käyttää lainkaan.

Evästekäytäntö

Tämä sivusto käyttää evästeitä tallentaakseen tietoja tietokoneellesi.

Hyväksytkö?